معرفی کتاب

صفر تا یک

نویسنده کتابپیتر تیل

انتشارات-

تاریخ انتشار1393/06/25

ادامه مطلب
تغییری کوچک تحولی شگرف

نویسنده کتابسو هادفیلد

انتشاراتآوند دانش

تاریخ انتشار1396/11/11

ادامه مطلب
رهبری

نویسنده کتابالکس فرگوسن - مایکل موریتز

انتشاراتکتاب کوله پشتی

تاریخ انتشار1396/11/11

ادامه مطلب
بنویس تا اتفاق بیفتد

نویسنده کتابدکتر هنریت کلاوسر

انتشاراتکتیبه پارسی

تاریخ انتشار1396/11/10

ادامه مطلب
تئوری انتخاب

نویسنده کتابویلیام گلسر

انتشاراتسایه سخن

تاریخ انتشار1396/11/10

ادامه مطلب
هفت عادت مردمان موثر

نویسنده کتاباستفان کاوی

انتشاراتپیکان

تاریخ انتشار1396/11/10

ادامه مطلب

جدیدترین کتاب ها

صفر تا یک

نویسنده: پیتر تیل

یکشنبه 8 اردیبهشت 1398
تغییری کوچک تحولی شگرف

نویسنده: سو هادفیلد

چهارشنبه 11 بهمن 1396
رهبری

نویسنده: الکس فرگوسن - مایکل موریتز

چهارشنبه 11 بهمن 1396
بنویس تا اتفاق بیفتد

نویسنده: دکتر هنریت کلاوسر

سه شنبه 10 بهمن 1396