کارشناس امور اداری

تمام وقت

مهلت تا : سه شنبه 17 اردیبهشت 1398

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

مواد غذایی

جنسیت

مرد

سابقه کار

حداقل 2 سال

گروه شغلی

اداری و دفتری

استان/استانها

صنایع غذایی ماسترفوده

دفتر مرکزی : تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، خیابان 29، پلاک 54، کد پستی: 1433963175

عنوان شغل :

کارشناس امور اداری

هدف / ماموریت شغل :

برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی سازمان.

مسئولیتهای اصلی :

  • انجام امور اداری شرکت 
  • تهیه آمار حضور و غیاب کارکنان
  • پیگیری غیبت کارکنان
  • ارائه اطلاع رسانی کافی
  • تهیه گزارش مربوطه و ارائه گزارش به مافوق
  • ثبت مکاتبات
  • تدارک وسایل اداری مورد نیاز کارکنان
  • توزیع وسایل اداری تدارک دیده

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
توانایی برقراری ارتباط موثر الزامی است
مدیریت زمان الزامی است
مهارت کار با Word الزامی است
توانایی انجام چند کار به صورت همزمان مزیت محسوب می شود

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
آشنایی به امور اداری و پرسنلی الزامی است