نگهبان

تمام وقت

مهلت تا : سه شنبه 17 اردیبهشت 1398

رشته تحصیلی

دیپلم

مدرک تحصیلی

دیپلم

صنعت

مواد غذایی

جنسیت

مرد

سابقه کار

حداقل 2 سال

گروه شغلی

حراست

استان/استانها

صنایع غذایی ماسترفوده

دفتر مرکزی : تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، خیابان 29، پلاک 54، کد پستی: 1433963175

عنوان شغل :

نگهبان

هدف / ماموریت شغل :

حفظ و حراست از اموال شرکت

مسئولیتهای اصلی :

  • کنترل دقیق افراد و رفت و آمدهای ساعات اداری 
  • کنترل دربها و پنجره ها و کل ساختمانها 

 


شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
دقت نظر و جزئی نگری الزامی است
سرعت عمل در کار الزامی است
توانایی برقراری ارتباط موثر الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
شناخت اصول نگهبانی و انتظامات الزامی است