کارشناس منابع انسانی

تمام وقت

مهلت تا : جمعه 20 اردیبهشت 1398

رشته تحصیلی

مدیریت دولتی، منابع انسانی و مهندسی صنایع

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

پخش و توزیع

جنسیت

مرد

سابقه کار

حداقل 5 سال

گروه شغلی

منابع انسانی

استان/استانها

دفتر مرکزی : تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه دوم، پلاک ۲

عنوان شغل :

کارشناس منابع انسانی

هدف / ماموریت شغل :

همکاری در اجرای فرایندهای منابع انسانی به منظور جذب نیروهای کارآمد و توسعه و نگهداشت کارکنان و افزایش بهره وری واحد منابع انسانی در شرکت 

مسئولیتهای اصلی :

  • همکاری در اجرای فرایند آموزش 
  • همکاری در امور مربوط به فرایند مدیریت عملکرد
  • همکاری در فرایند جذب و استخدام و جامعه پذیری
  • همکاری در تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های شرکت
  • آشنایی و همکاری در امور مربوط بیمه تکمیلی و تأمین اجتماعی

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
توانایی یادگیری مستمر الزامی است
خلاقیت و نوآوری مزیت محسوب می شود
مهارت کار با نرم افزار آفیس مزیت محسوب می شود
سرعت عمل در کار مزیت محسوب می شود
توانایی برقراری ارتباط موثر الزامی است
تفکر تحلیلی و حل مسئله الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
تسلط به فرایندهای منابع انسانی الزامی است
تسلط به اصول و فنون مصاحبه الزامی است
آشنایی با قوانین کار و بیمه الزامی است

فرصت های شغلی مرتبط

گلرنگ سیستم

کارشناس امور اداری

گلرنگ سیستم