فروشنده حضوری

تمام وقت

مهلت تا : چهارشنبه 1 خرداد 1398

مدرک تحصیلی

دیپلم

صنعت

آرایشی و بهداشتی

جنسیت

مرد

سابقه کار

حداقل 2 سال

گروه شغلی

فروش

دفتر مرکزی : بلوار آفریقا، خیابان سلطانی، پلاک 68

عنوان شغل :

فروشنده حضوری

هدف / ماموریت شغل :

توسعه شبکه مشتریان شرکت و برقراری روابط مثبت و پایدار با آنها

مسئولیتهای اصلی :

 • مشارکت در گفتگوهای تیمی و برگزاری نمایش فروش
 • حصول اطمینان از کامل بودن ابزارهای فروش
 • هماهنگی با سرپرست فروش در خصوص تارگت و مسیر روزانه و نیز اهداف خاص روز شامل موارد مرجوعی و وصول مطالبات
 • برنامه‌ریزی شیوه و میزان فروش به هریک از مشتریان در روز جاری و ارائه به سرپرست جهت اخذ تایید
 • مراجعه به واحد حسابداری و کسب اطلاع از وضعیت چک‌های برگشتی و وصول مطالبات مشتریان موردنظر
 • مرور طرح‌ها و میزان تحقق اهداف ماهانه 
 • پیگیری فروش و فاکتورها
 • انجام امور اداری وظایف محوله و تکمیل کلیه ثبت‌ها و گزارش‌ها
 • تطبیق وجوه وصول‌شده با وجوه و اسناد مالی دریافت‌شده از پایگاه‌ها و تحویل آنها به شرکت
 • بازنگری عملکرد روز پیش و تطبیق آن با اهداف و تارگت‌های موردنظر
 • ثبت وقایع حساس و درس‌های فراگرفته شده از ویزیت‌ها
 • برنامه‌ریزی و آماده کردن ابزارهای پنج‌گانه فروش برای روز کاری جدید

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
ابتکار عمل و شروع کنندگی الزامی است
نتیجه گرایی و پیگیری موثر الزامی است
توانایی برقراری ارتباط موثر الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
توانایی استدلال و محاسبات عددی الزامی است
آشنایی با اصول فروش و بازاریابی مزیت محسوب می شود

سایر ویژگی های شغل

 داشتن وسیله نقلیه الزامی است.

فرصت های شغلی مرتبط

گروه صنعتي آريان كيميا تك

مشاور زیبایی

گروه صنعتي آريان كيميا تك

حمل و نقل گلرنگ ترابر

سرپرست حمل و نقل بین الملل

حمل و نقل گلرنگ ترابر